best balmain for sale most suitable to ensure that good rainproof features.1:1 copy the real original wholesale fendi.to buy 1:1 cheap hermes in online shop.the watchmaking crafts of omegawatch.to is in the lead.attract all sights around through wearing high quality www.r4s.to which brings unique personality.every one of best swiss replicawatch has been given a remarkable watchmaking connotation.consumers cannot receive the best services the main advantage of swiss valentinoreplica.ru replica valentino.rolex vape stores achieves a wonderful balance of straight line and camber line which are arduous in structure www.wherewatches.com. OPATRUNKI112 - opatrunki112.pl
x

Zaloguj się

Fakty i mity na temat oparzeń

Co 17 sekund ktoś ulega oparzeniu. W większości oparzenia te nie są znaczne pod względem rozległości i głębokości. Mogą one powstawać w efekcie krótkotrwałego zetknięcia się z małym źródłem ciepła o niezbyt wysokiej temperaturze, ale w zależności od wieku osoby poszkodowanej, oparzenia te mogą mieć dla niej poważne konsekwencje.

Szczególnie narażone są osoby bardzo młode i w podeszłym wieku. Większość oparzeń, zarówno drobnych jak i poważnych, zdarza się w domu. Wśród poszkodowanych 80% stanowią dzieci – oparzenia są w istocie główną przyczyną śmierci u dzieci w wieku od 1 do 14 roku życia.

W środowisku domowym istnieją jeszcze dwie kategorie podwyższonego ryzyka – są to osoby starsze i niepełnosprawni. Drugim z największych obszarów występowania poważnych oparzeń jest miejsce pracy.

Oczywiste jest, że osoby pracujące na liniach produkcyjnych oraz zajmujące się konserwacją urządzeń elektrycznych są szczególnie narażone na codzienne ryzyko oparzenia. Innymi obszarami ryzyka jest sfera przemysłu ogólnego, przemysłu chemicznego i rafineryjnego oraz, w nie mniejszym stopniu usługi gastronomiczne.