x

Zaloguj się

Klasyfikacja oparzeń


WE WSZYSTKICH OPARZENIACH CZAS JEST CZYNNIKIEM KRYTYCZNYM!


OPARZENIA CHEMICZNE


 
Oparzenia chemiczne stanowią reakcję tkanki skórnej na działanie substancji drażniącej i zależą od stężenia i właściwości danej substancji, czasu ekspozycji na jej działanie oraz mechanizmu chemicznego wpływu na skórę. Szkodliwe działanie substancji chemicznej na skórę trwa do momentu jej zneutralizowania.

W przypadku wszelkiego rodzaju substancji płynnych zalecane jest w pierwszej kolejności opłukanie ciała dużą ilością bieżącej wody, a w przypadku substancji proszkowych należy strzepać proszek z ciała lub usunąć go szczotką. Bardzo ważne jest, aby przed nałożeniem opatrunku na ranę całkowicie usunąć z niej pozostałości substancji drażniącej, gdyż w przeciwnym razie niszczące działanie będzie trwało nadal, prowadząc do martwicy tkanek.
 

OPARZENIA TERMICZNE

Oparzenia termiczne mokre powodowane są przez gorące płyny, takie jak wrząca woda, herbata, kawa, olej do smażenia itd. Są to najczęstsze oparzenia, jakie mają miejsce w gastronomii: na zapleczach restauracji, w hotelowych kuchniach, stołówkach itp. Jeżeli odzież jest nasycona gorącym płynem należy jak najszybciej ją zdjąć (nie przez głowę). Następnie należy schłodzić rany oparzeniowe pod zimną bieżącą wodą lub nałożyć koc Water Jel. Przy pomocy mocnych nożyc można rozciąć ubranie i, o ile to możliwe, zdjąć je z osoby oparzonej. Bardzo trudno poradzić sobie w przypadku oparzenia twarzy przez smołę lub asfalt. Znakomicie sprawdza się w tym zastosowaniu maska na twarz Water Jel. Jej właściwości pozwalają na pochłonięcie temperatury przekraczającej 1000°C, dzięki czemu smoła lub asfalt przechodzą w stan stały, co umożliwia ich łatwe zdjęcie ze skóry twarzy.

Maska ma zdolność pochłaniania bardzo wysokich temperatur i przy tym nie wysycha. W zależności od lokalnych wytycznych oparzenia chemiczne charakteryzują się tym, że ubranie nasączone substancją chemiczną należy jak najszybciej zdjąć z poszkodowanego przed podjęciem jakiejkolwiek akcji ratowniczej. Jeżeli jest to płynna substancja chemiczna, należy ją całkowicie spłukać z miejsca oparzenia, a proszkową substancję chemiczną należy zmieść z ciała. Nie wchodzić do miejsca katastrofy chemicznej bez odpowiedniej ochrony własnego ciała i posiadania osobistego sprzętu ochronnego.


PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

 
 
Porażenia prądem elektrycznym mają szczególnie niszczące działanie na organizm ludzki. W zależności od źródła energii, jednofazowego, trójfazowego prądu przemiennego lub prądu stałego, w wyniku porażenia następują zaburzenia pracy serca w formie VF/AF (migotanie komór / przedsionków) lub nieregularności skurczów i rozkurczów serca. Dodatkowo, następuje niezależny od woli skurcz mięśni (napięcie > 1000V), powodujący złamania i przemieszczenia kości, skurcz przepony i niedotlenienie. Rany wejściowa i wyjściowa na drodze prądu przez ciało są niewrażliwe na dotyk i sięgają całej grubości skóry. W przypadku porażeń prądem elektrycznym należy zawsze rozważyć unieruchomienie kręgosłupa.

OPARZENIA OD PROMIENIOWANIA


 
Oparzenie słoneczne powstaje w wyniku dłuższego narażenia na promieniowanie UV wchodzące w skład promieniowania słonecznego. Uniemożliwienie syntezy DNA i RNA powoduje poważne uszkodzenia komórek skóry prowadzące do obumierania komórek. Może także nastąpić uszkodzenie skóry właściwej i naczyń krwionośnych. Nadmierne wystawianie się na działanie słońca może być przyczyną raka skóry. Naturalny pigment nie daje całkowitej ochrony przed promieniowaniem słonecznym. Promieniowanie jonizujące powstaje zwykle w wyniku awarii w laboratorium lub w trakcie terapii naświetlaniem, chociaż większe zagrożenia stanowią awarie urządzeń nuklearnych, takie jak np. w Czarnobylu na Ukrainie w 1986 roku, albo wybuch bomby nuklearnej