x

Zaloguj się

Fakty i mity na temat oparzeń

Co 17 sekund ktoś ulega oparzeniu. W większości oparzenia te nie są znaczne pod względem rozległości i głębokości. Mogą one powstawać w efekcie krótkotrwałego zetknięcia się z małym źródłem ciepła o niezbyt wysokiej temperaturze, ale w zależności od wieku osoby poszkodowanej, oparzenia te mogą mieć dla niej poważne konsekwencje. Szczególnie narażone są osoby bardzo młode i w podeszłym wieku. Większość oparzeń, zarówno drobnych jak i poważnych, zdarza się w domu. Wśród poszkodowanych 80% stanowią dzieci – oparzenia są w istocie główną przyczyną śmierci u dzieci w wieku od 1 do 14 roku życia.
 
  

OBSZARY PODWYŻSZONEGO RYZYKA

W środowisku domowym istnieją jeszcze dwie kategorie podwyższonego ryzyka – są to osoby starsze i niepełnosprawni. Drugim z największych obszarów występowania poważnych oparzeń jest miejsce pracy. Oczywiste jest, że osoby pracujące na liniach produkcyjnych oraz zajmujące się konserwacją urządzeń elektrycznych są szczególnie narażone na codzienne ryzyko oparzenia. Innymi obszarami ryzyka jest sfera przemysłu ogólnego, przemysłu chemicznego i rafineryjnego oraz, w nie mniejszym stopniu usługi gastronomiczne.
 
 

Oparzenia należy natychmiast schładzać, w przeciwnym razie ciepło będzie niszczyć dotkniętą tkankę oraz tkankę leżącą głębiej, co doprowadzi do oparzenia częściowej grubości skóry (II stopnia), aż do objęcia oparzeniem całej grubości skóry (III stopnia). Tak głębokie oparzenia stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia pacjenta i wymagają kosztownego oraz długotrwałego leczenia, często szpitalnego.

ZASADA 1% CAŁKOWITEJ POWIERZCHNI CIAŁA (CPC)

Pożyteczną regułą oceny rozległości oparzenia jest porównanie jego powierzchni z rozłożoną dłonią pacjenta, co równa się około 1% Całkowitej Powierzchni Ciała (CPC). Pęcherz na powierzchni ciała jest wyraźną oznaką, że ciało nie poradziło sobie z absorpcją dostarczonego do niego ciepła. Jeżeli pęcherz rośnie gwałtownie, oznacza to zwykle, że oparzenie objęło część grubości skóry (II stopnia), a jeżeli powstawanie pęcherza trwało dłuższy czas, istnieje większa szansa, że dotyczy ono tylko powierzchni naskórka (I stopień).

Z każdym oparzeniem, w wyniku którego powstał pęcherz należy zgłosić się do lekarza, nie należy przebijać pęcherza do czasu rozpoczęcia leczenia. Odpowiednia pomoc przedmedyczna, zastosowanie sprawdzonych i pewnych środków w krótkim czasie po oparzeniu pomaga zminimalizować nieprzyjemne i niebezpieczne skutki takiego zdarzenia. Septyczne środki chłodzące nie tylko uśmierzają ból, ale także zabezpieczają skórę przed namnażaniem bakterii oraz powstawaniem pleśni. Odpowiednia interwencja sprawia, że nie będzie konieczna wizytka u lekarza a poparzona skóra szybko się zregeneruje bez szpecących blizn.